HCE TĂNG CƯỜNG PHÒNG CHỐNG BỆNH TRUYỀN NHIỄM

07031

HCE TĂNG CƯỜNG PHÒNG CHỐNG BỆNH TRUYỀN NHIỄM

Viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên trường Cao đẳng Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh thực hiện: Vệ sinh cá nhân, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, đeo khẩu trang đúng quy định phòng, chống Cúm A (H5N1), COVID-19 và các bệnh truyền nhiễm khác