HCE TỔ CHỨC BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ “CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP”

0906

HCE TỔ CHỨC BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ “CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP”

Sáng ngày 31/5/2022, Trường Cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức buổi báo cáo chuyên đề “Chuyển đổi số trong Giáo dục nghề nghiệp” cho toàn thể giảng viên, nhân viên, người lao động của Nhà trường.

Đến dự buổi báo cáo có Th.S Trần Văn Tú – Hiệu trưởng Nhà trường; Th.S Võ Thị Khánh Vân, TS. Nguyễn Đặng An Long – Phó Hiệu trưởng Nhà trường. Báo cáo viên: TS. Lê Quốc Cường – Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh.

Báo cáo viên đã trình bày bức tranh toàn cảnh về việc chuyển đổi số quốc gia, những kết quả của quá trình chuyển đổi số hiện nay trên cả nước (theo Quyết định số 479/QĐ-TTg ngày 03 tháng 6 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình “Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”) về Chính quyền số, Kinh tế số và Xã hội số; trong đó có những giải pháp chuyển đổi số xây dựng Thành phố thông minh của Thành phố Hồ Chí Minh với mục tiêu: “Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh với sự đổi mới căn bản, toàn diện hoạt động của bộ máy chính quyền số, của các doanh nghiệp số và sự thịnh vượng, văn minh của một xã hội số.” (Quyết định số 2393/QĐ-UBND ngày 03 tháng 7 năm 2020 của UBND Thành phố phê duyệt chương trình chuyển đổi số của Thành phố Hồ Chí Minh).

Từ đó, ông cũng nêu lên những giải pháp có thể áp dụng cho việc chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp có thể áp dụng tại trường Cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh.