HCE TỔ CHỨC BUỔI ĐỐI THOẠI TRỰC TIẾP GIỮA LÃNH ĐẠO NHÀ TRƯỜNG VỚI ĐẠI DIỆN HSSV NĂM HỌC 2021 – 2022

2906

HCE TỔ CHỨC BUỔI ĐỐI THOẠI TRỰC TIẾP GIỮA LÃNH ĐẠO NHÀ TRƯỜNG VỚI ĐẠI DIỆN HSSV NĂM HỌC 2021 – 2022

Sáng ngày 29/6/2022, Trường Cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (HCE) đã tổ chức buổi “Đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo Nhà trường với đại diện học sinh – sinh viên năm học 2021 – 2022”. Đây là hoạt động thường niên của Nhà trường, được tổ chức nhằm kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Học sinh – Sinh viên (HSSV) viên toàn trường về các vấn đề học tập, rèn luyện. Là cơ hội để HSSV tham gia vào việc đóng góp xây dựng cho sự phát triển của Nhà trường.

Buổi đối thoại diễn ra hiệu quả với sự tham dự của toàn thể Ban Giám Hiệu Nhà trường cùng thầy, cô Trưởng các phòng, Giám đốc Trung tâm trực thuộc Trường, Trưởng các khoa quản lí sinh viên.

Tại buổi đối thoại, các đơn vị đã lần lượt trả lời các ý kiến phản ánh của HSSV Trường gửi về theo kế hoạch triển khai từ tháng 2/2022. Các ý kiến xoay quanh vấn đề về công tác học vụ: thời gian giải quyết học vụ cần được xử lý nhanh hơn, việc cải thiện phần mềm đăng ký học phần cho sinh viên hệ cao đẳng,…

Bên cạnh đó là các vấn đề về cơ sở vật chất: sinh viên đề xuất bố trí thêm các khu tự học, đề xuất cải thiện hoạt động của bãi xe,…. Một số ý kiến về việc hỗ trợ người học của Cố vấn học tập.

Đại diện các đơn vị cũng lắng nghe, giải đáp và tiếp thu ý kiến phản ánh từ sinh viên trực tiếp tham gia đối thoại tại hội trường.

Cuối buổi đối thoại, Th.S Trần Văn Tú – Hiệu trưởng Nhà trường đã đại diện Ban Giám hiệu tiếp thu toàn bộ ý kiến phản ánh, đóng góp xây dựng cho Nhà trường.