HCE TỔ CHỨC BUỔI HỌP MẶT KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM (22/12/1944-22/12/2022) VÀ 33 NĂM NGÀY HỘI QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN (22/12/1989 – 22/12/2022)

2212

HCE TỔ CHỨC BUỔI HỌP MẶT KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM (22/12/1944-22/12/2022) VÀ 33 NĂM NGÀY HỘI QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN (22/12/1989 – 22/12/2022)

Nhìn lại chặng đường lịch sử hào hùng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự giáo dục, rèn luyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Quân đội nhân dân Việt Nam đã phát triển thành quân đội với các sư đoàn chủ lực mạnh, lập nên những chiến công lẫy lừng và đỉnh cao trong công cuộc giành lấy độc lập và xây dựng tổ quốc. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khen tặng: “Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”. Quân đội nhân dân Việt Nam thực sự xứng danh là lực lượng nòng cốt của lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam, là đội quân từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà phục vụ, sẵn sàng chiến đấu hy sinh cho tổ quốc.

Để phát huy nguồn sức mạnh đó, ngày 17/10/1989, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa VI đã ra Chỉ thị số 381-CT/TW, lấy ngày 22/12 – Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam là Ngày hội Quốc phòng toàn dân, nhằm phát huy truyền thống yêu nước, biểu dương sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Tại buổi họp mặt có sự tham dự của Ths. Trần Văn Tú, Đảng ủy viên, Hiệu trưởng, TS. Nguyễn Đặng An Long, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo, Phó hiệu trưởng và quý thầy, cô trưởng các phòng, đặc biệt là sự có mặt của quý thầy là cựu chiến binh đang công tác tại Trường Cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ chí Minh ôn lại truyền thống vẻ vang về các chiến tích đầy tự hào của Quân đội nhân dân Việt Nam và trao những bó hoa tươi thắm nhằm tri ân những đóng góp của các thầy đã từng phục vụ trong quân ngũ, từng cống hiến cho sự nghiệp “quốc phòng toàn dân”