HCE TỔ CHỨC BUỔI LỄ KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC VỚI UEED

KMfIxGMHfp_O68-iXAum3gZ-dOBsE42YTD3UaxUg9aKjpId1cR1VJc87nd3EcvLE

HCE TỔ CHỨC BUỔI LỄ KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC VỚI UEED

       Sáng ngày 06/6/2023, tại trường Cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (HCE) đã diễn ra Lễ ký kết hợp tác giữa Nhà trường với Liên hiệp Phát triển Kinh tế và Giáo dục (UEED).

 

       Tham dự tại Lễ ký kết, về phía UEED có TS. Nguyễn Trọng Minh Khanh, Chủ tịch Liên hiệp; Bà Bùi Ngọc Yến Nhung, Giám đốc Trung tâm Đào tạo Kỹ năng và Nghiệp vụ và Bà Ngô Dương Lan Quyên,  Phó Phòng giáo vụ Trung tâm ngoại ngữ Giáo dục Việt.

       Ký kết và chứng kiến buổi Lễ, phía Nhà trường có ThS. Trần Văn Tú – Bí thư Đảng bộ, Hiệu trưởng Nhà trường, TS. Nguyễn Đặng An Long – Phó Hiệu trưởng và các thầy, cô là Trưởng các đơn vị trực thuộc Trường Cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh.

       UEED là đơn vị chuyên ứng dụng khoa học công nghệ vào Kinh tế – Giáo dục; Hợp tác đào tạo các chuyên môn trong lĩnh vực Kinh tế – Giáo dục và Khoa học – Công nghệ; hợp tác quốc tế về lĩnh vực Kinh tế – Giáo dục góp phần phát triển Kinh tế – Xã hội. Lễ ký kết đánh dấu bước hợp tác quan trọng, tăng thêm cơ hội thực tập nghề nghiệp cho sinh viên cũng như góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo nhà trường.