HCE TỔ CHỨC HỘI THẢO KHOA HỌC VỚI CHỦ ĐỀ “THÍCH ỨNG TRONG THỜI KỲ CHUYỂN ĐỔI SỐ”.

08082

HCE TỔ CHỨC HỘI THẢO KHOA HỌC VỚI CHỦ ĐỀ “THÍCH ỨNG TRONG THỜI KỲ CHUYỂN ĐỔI SỐ”.

Ngày 13/05/2022 tại trường Cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (HCE) trân trọng tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Thích ứng trong thời kỳ chuyển đổi số” dành cho đội ngũ giảng viên Nhà trường. Đây là một trong những hoạt động sinh hoạt chuyên môn hằng năm của giảng viên thuộc các Khoa chuyên ngành với mục đích là: (1) tạo cơ hội cho giảng viên giao lưu, chia sẻ những kết quả nghiên cứu liên quan đến chủ đề hội thảo nhằm cải tiến phương pháp đào tạo; (2) góp phần nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học của giảng viên về việc đổi mới phương pháp đào tạo thích ứng với thời kỳ chuyển đổi số; và (3) góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực thực tế của thị trường lao động.

Có thể nói, “Chuyển đổi số” hiện đang là một trong những vấn đề được xã hội quan tâm cũng như là chủ trương lớn của Chính phủ và mọi ngành nghề trong đó có giáo dục. Và chương trình Hội thảo được tổ chức với mục tiêu tiếp tục triển khai hiệu quả Quyết định số 131/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030. Trong đó xác định rõ mục tiêu chung là: (1) tận dụng tiến bộ công nghệ để thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong dạy và học; (2) nâng cao chất lượng và cơ hội tiếp cận giáo dục, hiệu quả quản lý giáo dục; và (3) xây dựng nền giáo dục mở thích ứng trên nền tảng số góp phần phát triển Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số.

Với những áp lực và tốc độ thay đổi liên tiếp trong bối cảnh mới “chuyển đổi số”, một số nội dung thảo luận chính của Hội thảo chủ yếu xoay quanh: (1) Đào tạo tại Trường Cao đẳng Kinh tế TP.HCM trong thời kỳ chuyển đổi số; (2) Cơ hội và thách thức khi đào tạo tại trường trong thời kỳ chuyển đổi số; (3) Một số kinh nghiệm giảng dạy trong trong thời kỳ chuyển đổi số; (4) Phương pháp giảng dạy đáp ứng nhu cầu của xã hội trong trong thời kỳ chuyển đổi số;…

Qua buổi Hội thảo, những nội dung thảo luận chính và một số bài tham luận được trình bày cũng đã mang đến những góc nhìn tích cực, vừa tổng quan vừa cụ thể, cũng như chia sẻ cho giảng viên một số kinh nghiệm về phương pháp giảng dạy tích cực trong bối cảnh mới.

Tham dự buổi Hội thảo có ThS. Võ Thị Khánh Vân – Phó Hiệu trưởng Nhà trường, Trưởng Ban tổ chức Hội thảo, TS. Nguyễn Đặng An Long – Phó Hiệu trưởng Nhà trường, ThS. Nguyễn Thị Trúc Phương – Trưởng khoa Khoa Quản trị – Kinh doanh, tập thể giảng viên khoa Quản trị – Kinh doanh tham dự trực tiếp tại buổi Hội thảo cùng nhiều giảng viên, nhân viên của Nhà trường theo dõi qua phòng họp trực tuyến.