HCE TỔ CHỨC TẬP HUẤN TỰ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP NĂM 2022

0507

HCE TỔ CHỨC TẬP HUẤN TỰ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP NĂM 2022

Sáng ngày 30/6/2022, Trường Cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức buổi tập huấn công tác tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục nghiệp theo Kế hoạch Số: 376/KH-CĐKT của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, về việc thực hiện tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp năm 2022 tại Trường Cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh.

 

Tham dự buổi tập huấn có Ban Giám hiệu Nhà trường cùng các thầy, cô trong Ban Thư ký Hội đồng tự đánh giá. Báo cáo viên tập huấn: TS. Nguyễn Mạnh Cường – Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Kiểm định và Tư vấn Giáo dục Việt Nam.

 

Buổi tập huấn diễn ra trong nhiều buổi theo kế hoạch với mục tiêu: hướng dẫn thực hiện công tác tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp và xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng giáo dục dành cho lãnh đạo.