HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM HỌC 2023-2024

28 (Copy)

HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM HỌC 2023-2024

Sáng ngày 15 tháng 11 năm 2023, Trường Cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức thành công Hội nghị Đại biểu Cán bộ, Công chức, Viên chức và Người lao động năm học 2023-2024.

Tham dự Hội nghị có đại diện Công đoàn ngành Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt – Phó Chủ tịch Công đoàn ngành.

Tham dự và điều hành Hội nghị – Đoàn chủ tọa gồm có ông Trần Văn Tú – Hiệu trưởng Nhà trường; bà Nguyễn Thanh Xuân – Chủ tịch Công đoàn Trường; ông Phạm Hùng Dũng – Phó Hiệu trưởng Nhà trường. Hội nghị có sự tham dự của của 72 đại biểu đại diện toàn thể giảng viên, nhân viên và người lao động Nhà trường.

Đoàn thư ký Hội nghị: ông Phan Trương Hiếu – Phó Chủ tịch Công đoàn, bà Nguyễn Thị Phương Thảo – Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn.

Hội nghị được tổ chức nhằm đánh giá kết quả hoạt động của đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ năm 2022-2023. Tại Hội nghị, các đại biểu đã thông qua Báo cáo kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Nhà trường trong năm học 2022-2023; Báo cáo đánh giá, tổng kết và kiểm điểm trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện kế hoạch công tác năm học 2022-2023; Báo cáo phương hướng, nhiệm vụ thực hiện trong năm học 2023-2024; Báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm học 2022-2023 và phát động thi đua năm học 2023-2024; Báo cáo công khai tình hình hình tài chính năm 2023, Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2024 cũng như mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023-2024.

Hội nghị đã diễn ra thành công tốt đẹp với 100% Đại biểu tham dự Hội nghị nhất trí từng nội dung triển khai và thực hiện trong năm 2024.