HỌP HỘI ĐỒNG TRƯỜNG, TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NHIỆM KỲ 2021 – 2026, QUÝ 1 NĂM 2022

06011

HỌP HỘI ĐỒNG TRƯỜNG, TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NHIỆM KỲ 2021 – 2026, QUÝ 1 NĂM 2022

Cuộc họp Hội đồng trường, Trường Cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021 – 2026 hôm nay là kỳ họp đầu tiên của năm 2022, sau khoảng thời gian dài tất cả các hoạt động đều được diễn ra với hình thức online do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid19.

Cuộc họp với sự chủ trì của Ông Khê Văn Mạnh – Chủ tịch Hội đồng trường và sự tham dự của các Thành viên ngoài trường:

–  Ông Dương Trí Dũng – Phó Giám đốc Sở GD&ĐT, Thành viên Hội đồng trường.

–  Ông Lê Văn Đội – Giám đốc Chi nhánh Phú Lâm, kiêm Giám đốc Khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Phương Đông chi nhánh OCB.

–  Ông Ngô Tấn Vũ Khanh – Giám đốc khu vực Indochina, Tổng giám đốc Kaspersky Việt Nam.

–  Ông Nguyễn Thành Hoa – Tổng Giám đốc công ty TNHH
Thương mại vận tải quốc tế Trọng Khang.

Cùng các thành viên là Đại diện các Khoa, Phòng trực thuộc Trường.

Cuộc họp đã thảo thuận và thống nhất Quy chế tổ chức và hoạt động Trường; điểm qua các hoạt động của Hội đồng trường trong năm 2021 vừa qua và xây dựng phương hướng hoạt động cho quý I năm 2022.