KHAI GIẢNG LỚP TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU CƠ BẢN KHÓA THÁNG 5 NĂM 2022, CHƯƠNG TRÌNH: ĐẤU THẦU QUA MẠNG

0805

KHAI GIẢNG LỚP TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU CƠ BẢN KHÓA THÁNG 5 NĂM 2022, CHƯƠNG TRÌNH: ĐẤU THẦU QUA MẠNG

Sáng ngày 07 tháng 5 năm 2022, thực hiện kế hoạch Số: 252/KH-CĐKT ngày 04 tháng 5 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức tập huấn nghiệp vụ đấu thầu trong năm 2022, Trung tâm Đào tạo nguồn nhân lực và Dịch vụ đã tổ chức Lễ khai giảng Lớp tập huấn nghiệp vụ đấu thầu, chương trình: Đấu thầu qua mạng.

Thực hiện nhiệm vụ được Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố giao (theo công văn số 1257/SGDĐT-KHTC ngày 26 tháng 4 năm 2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ đấu thầu cơ bản và đấu thầu qua mạng cho cán bộ, nhân viên thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo, khóa khai giảng tháng 5 năm 2022). Với mục tiêu thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác Đấu thầu cho lãnh đạo, đội ngũ nhân viên thuộc đơn vị hành chính sự nghiệp công lập, đơn vị trực thuộc sở Giáo dục và đào tạo thành phố Hồ Chí Minh hiểu rõ và triển khai thực hiện việc đấu thầu đúng quy định của Luật đấu thầu và các văn bản hướng dẫn liên quan đến đấu thầu. Công tác tổ chức được Nhà trường thực hiện chu đáo, Lễ khai giảng diễn ra ngắn gọn, thông tin rõ ràng về mục tiêu trọng tâm của khóa học.

Các học viên được đảm bảo chuẩn bị đầy đủ tài liệu tập huấn, cơ sở vật chất phục vụ nhu cầu học tập và các nội dung hỗ trợ khác trong suốt thời gian tham gia các chương trình. Sau Lễ khai giảng, lớp tập huấn được diễn ra tại phòng máy của Nhà trường.

Lớp tập huấn đợt tháng 5 năm 2022 dự kiến được tổ chức 02 lớp. Lớp thứ hai, chương trình Đấu thầu cơ bản dự kiến được tổ chức từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 5 năm 2022.