KHOA KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH SINH VIÊN GIAO LƯU CÙNG CHUYÊN GIA KẾ TOÁN CỦA DOANH NGHIỆP

0506

KHOA KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH SINH VIÊN GIAO LƯU CÙNG CHUYÊN GIA KẾ TOÁN CỦA DOANH NGHIỆP

Ngày 05/6/2022, Khoa Kế Toán – Kiểm Toán tổ chức chương trình giao lưu cùng chuyên gia kế toán của doanh nghiệp. Chương trình nhằm trang bị cho sinh viên những trải nghiệm khi được tiếp xúc với các chuyên gia để trao đổi kinh nghiệm thực tế về các kĩ năng của kế toán cần có cũng như hệ thống lại các kiến thức nền tảng cơ bản, chuẩn bị cho đợt thực tập tốt nghiệp cuối khóa.

Chương trình diễn ra 2 buổi trong ngày, đảm bảo sinh viên được tiếp cận đầy đủ, được tiếp xúc, học hỏi các kinh nghiệm từ các chuyên gia. Tham dự và đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối các chuyên gia với sinh viên trong buổi trao đổi có cô Nguyễn Thị Thanh Hà – Trưởng khoa Kế toán Kiểm toán, cùng các thầy, cô là giảng viên Khoa cũng có mặt trong chương trình giao lưu.

Về phía doanh nghiệp tham gia chia sẻ kinh nghiệm có: Ông Phạm Đình Ân – Phó Tổng Giám đốc, Công ty TNHH Parker Russell Việt Nam; Ông Nguyễn Bá Duy – Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư, Tư vấn và Giáo dục Tâm Đức; Bà Huỳnh Thị Trúc Thanh – Kế toán trưởng, Công ty TORA ASIA.

Các chuyên gia chia sẻ nhiều nội dung về quy trình kế toán thực tiễn tại doanh nghiệp, qua đó giúp sinh viên hình dung được những nội dung thực tế, cập nhật vào lý thuyết được học tập, phục vụ tốt cho việc thực tập cũng như làm báo cáo thực tập cuối khóa.