KHOA NGOẠI NGỮ TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TỔ CHỨC BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ “BẢN SẮC CỦA NGƯỜI THẦY TRONG GIẢNG DẠY NGÔN NGỮ”

KHOA NGOẠI NGỮ TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TỔ CHỨC BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ “BẢN SẮC CỦA NGƯỜI THẦY TRONG GIẢNG DẠY NGÔN NGỮ”

85

KHOA NGOẠI NGỮ TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TỔ CHỨC BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ “BẢN SẮC CỦA NGƯỜI THẦY TRONG GIẢNG DẠY NGÔN NGỮ”

Sáng ngày 19/4/2024, Khoa Ngoại ngữ Trường Cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Báo cáo chuyên đề “Bản sắc của người thầy trong giảng dạy ngôn ngữ”.

Tham dự buổi báo cáo có Cô Trần Thị Hồng Thi – Trưởng khoa Khoa Ngoại ngữ; Cô Vũ Hoàng Giang – Phó Trưởng khoa Khoa Ngoại ngữ và các thầy cô là giảng viên khoa Ngoại ngữ.

Tại buổi báo cáo, Cô Bùi Lý Thanh Tâm – Giảng viên khoa Ngoại ngữ, báo cáo viên chương trình đã trình bày các nội dung về khái niệm bản sắc người thầy.

Qua bài trình bày của mình, cô Thanh Tâm đã nhấn mạnh được những yếu tố tạo nên bản sắc riêng và phong cách riêng của người giáo viên.

Song song với phần trình bày của cô Thanh Tâm, các thầy cô của khoa Ngoại ngữ đã có những tranh luận và đóng góp ý kiến về phong cách của từng giảng viên trong khoa. Qua đó, thầy cô của khoa Ngoại ngữ đã có những ý kiến xây dựng tích cực và sôi nổi về các phong cách giảng dạy phù hợp với sinh viên của nhà trường cũng như các cách tương tác với sinh viên để đạt được hiệu quả giao tiếp và truyền đạt cao hơn.

Cuối buổi chia sẻ, các thầy cô đều rất hài lòng với kết quả của buổi báo cáo. Thầy cô trong khoa đã có những đúc kết rất tâm đắc về việc định hình phong cách giảng dạy của cá nhân và điều chỉnh sao để phù hợp nhất với bối cảnh giảng dạy hiện tại và tình hình sinh viên trong thời đại 4.0.