KHOA TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG TỔ CHỨC BUỔI BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ: THIẾT KẾ NỘI DUNG BÀI GIẢNG TRỰC TUYẾN TRÊN NỀN TẢNG LMS

1806

KHOA TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG TỔ CHỨC BUỔI BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ: THIẾT KẾ NỘI DUNG BÀI GIẢNG TRỰC TUYẾN TRÊN NỀN TẢNG LMS

Sáng ngày 18/6/2022, Khoa Tài chính – Ngân hàng tổ chức buổi Báo cáo chuyên đề: Thiết kế nội dung bài giảng trực tuyến trên nền tảng LMS.

Báo cáo viên: Thầy Nguyễn Hồng Tuấn – Giảng viên khoa Tài chính – Ngân hàng. Buổi báo cáo nhằm tạo cơ hội giao lưu, trao đổi, học hỏi, chia sẻ những kinh nghiệm thiết kế nội dung giảng dạy cho giảng viên khoa nói riêng. Thông qua hoạt động, các thầy, cô có thêm nhiều kinh nghiệm, nghiên cứu thay đổi, cập nhật phương pháp giảng dạy để đổi mới và hoàn thiện hơn trong công tác.

Tham dự buổi báo cáo có Ban Chủ nhiệm khoa và giảng viên khoa Tài chính – Ngân hàng: