LỄ CÔNG BỐ VÀ TRAO QUYẾT ĐỊNH VIÊN CHỨC QUẢN LÝ

3003

LỄ CÔNG BỐ VÀ TRAO QUYẾT ĐỊNH VIÊN CHỨC QUẢN LÝ

     Sáng 30 tháng 3 năm 2022, tại Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ công bố và trao quyết định viên chức quản lý. Tại buổi lễ, Sở Giáo dục và Đào tạo đã công bố và trao các quyết định:

     Điều động và bổ nhiệm thầy Khê Văn Mạnh – Phó Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh giữ chức vụ Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh.

     Bổ nhiệm thầy Phạm Hùng Dũng – Trưởng khoa Khoa học cơ bản giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh

     Bổ nhiệm cô Võ Thị Khánh Vân – Trưởng phòng Tổ chức hành chính giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh