LỄ TỔNG KẾT KHÓA HỌC THÍ ĐIỂM “60 GIỜ LƯU CHUYỂN HÀNG TRONG KHO” CỦA SINH VIÊN NGÀNH LOGISTICS

2604

LỄ TỔNG KẾT KHÓA HỌC THÍ ĐIỂM “60 GIỜ LƯU CHUYỂN HÀNG TRONG KHO” CỦA SINH VIÊN NGÀNH LOGISTICS

     Ngày 22/04/2022 tại Trung tâm Hội nghị Western Palace, trường Cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (HCE) trân trọng tổ chức Lễ Tổng kết khóa học thí điểm “60 giờ lưu chuyển hàng trong kho” dành cho sinh viên ngành Logistics. Đây là một trong những hoạt động thuộc Dự án ứng dụng của nhóm giảng viên Khoa Quản trị – Kinh doanh cũng là cựu học viên các khóa tập huấn trong khuôn khổ chương trình Úc cùng Việt Nam phát triển nguồn nhân lực (Aus4Skills) ở giai đoạn 1.

     Từ cuối năm 2017, nhóm giảng viên nòng cốt Khoa Quản trị – Kinh doanh trường HCE được tham gia các khóa bồi dưỡng và tập huấn ngắn hạn thuộc Chương trình Aus4Skills về việc nâng cao năng lực và phương pháp giảng dạy theo hướng tiếp cận năng lực thực hiện có sự dẫn dắt của doanh nghiệp.

     Với những nỗ lực không ngừng, đến tháng 05/2019, HCE vinh dự được chọn là một trong hai đơn vị thực hiện Hoạt động 3 trong khuôn khổ chương trình Aus4Skills phối hợp với trường STRATEGIX và Trường Đại học QUT về “Thử nghiệm phương pháp đào tạo và đánh giá theo năng lực thực hiện” cho một tiêu chuẩn kỹ năng nghề “Chọn và xử lý đơn hàng” trong tiêu chuẩn nghề “Vận hành kho” thuộc Bộ tiêu chuẩn nghề APEC do LIRC thẩm định trong lĩnh vực Logistics. Song song với Hoạt động 3, nhóm giảng viên tham gia dự án đã thiết kế được phòng học mô phỏng, chương trình đào tạo, hoạt động đánh giá có sự tham gia của đại diện doanh nghiệp, chương trình thực tập _ thực tế tại doanh nghiệp,…

     Tiếp nối những nỗ lực và thành công, đến tháng 05/2021, được sự tài trợ của Chính phủ Úc thông qua Quỹ Hỗ trợ Cựu sinh viên Australia thuộc chương trình Aus4Skills, nhóm giảng viên tiếp tục thực hiện Dự án “Triển khai thiết kế chương trình và giảng dạy thí điểm khóa học ngắn hạn 60 giờ lưu chuyển hàng trong kho” trên cơ sở kết hợp 2 tiêu chuẩn kỹ năng nghề đối với tiêu chuẩn nghề “Vận hành kho”, đó là “Nhận và lưu trữ hàng” và “Chọn và xử lý đơn hàng” cho 22 sinh viên chuyên ngành Logistics của trường. Đây cũng chính là Dự án ứng dụng của nhóm giảng viên phát huy những gì đã học được trong quá trình tập huấn để đóng góp vào sự phát triển của Việt Nam nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cũng như thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong bối cảnh mới. Có thể nói, với áp lực và tốc độ thay đổi liên tiếp trong bối cảnh mới, nhóm giảng viên đã ứng dụng linh hoạt phương pháp đào tạo và đánh giá dựa trên năng lực thực hiện của người học trong việc thiết kế chương trình và giảng dạy thí điểm bằng cách kết hợp hình thức học tập trực tiếp và trực tuyến, tham quan đa dạng các loại kho hàng, thực hành kỹ năng tại kho mô phỏng, tọa đàm với chuyên gia doanh nghiệp và đặc biệt là ứng dụng mạnh mẽ sử dụng phần mềm quản lý kho WMS.

     Trải qua 9 tháng thực hiện các hoạt động của Dự án và 60 giờ đào tạo thí điểm, nhóm giảng viên và sinh viên chuyên ngành Logistics đã xuất sắc hoàn thành khóa học thử nghiệm với tên gọi “60 giờ lưu chuyển hàng trong kho”.

     Tại buổi Lễ Tổng kết, sinh viên tham gia khóa học đã trình diễn lại việc thực hiện thao tác trên phần mềm WMS với  hai công đoạn của việc nhập hàng vào kho và xuất hàng ra khỏi kho trước toàn thể quan khách, quý vị đại biểu, quý doanh nghiệp,… đã nhận được những phản hồi tích cực từ phía quý doanh nghiệp và các bên có liên quan tham gia. Không chỉ là phản hồi tích cực từ doanh nghiệp mà còn là sự thay đổi và mong muốn học tập hơn nữa từ các bạn sinh viên với chiến lược đào tạo  và đánh giá dựa trên năng lực thực hiện. Và đây không chỉ là những yếu tố tạo nên hiệu ứng thành công trong khóa học thí điểm, mà còn là cơ sở vững chắc, là minh chứng thuyết phục đối với sự phát triển không ngừng về hoạt động đào tạo của nhà trường trong tương lai.

     Vào cuối buổi Lễ Tổng kết, 22 sinh viên đã nhận chứng chỉ hoàn thành khóa học, mở ra những cơ hội mới cho các bạn trong tương lai, đó là được nâng cao kiến thức chuyên môn, kỹ năng thực hành nghề nghiệp, và tự tin sẵn sàng đảm nhận công việc ngay sau khi tốt nghiệp. Qua đó, Dự án ứng dụng và khóa học thí điểm “60 giờ lưu chuyển hàng trong kho” mong muốn gửi đến thông điệp của HCE, đó chính là “Đào tạo ngành Logistics thích ứng trong thời kỳ mới”.

     Thông tin khóa học được chia sẻ tại Trang Thông tin điện tử của Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh: xem tại đây