NGÀY HỘI SÁCH VÀ SINH VIÊN NĂM 2024 VÀ NGÀY HỘI THANH NIÊN KHỎE LẦN 4 NĂM HỌC 2023 – 2024

NGÀY HỘI SÁCH VÀ SINH VIÊN NĂM 2024 VÀ NGÀY HỘI THANH NIÊN KHỎE LẦN 4 NĂM HỌC 2023 – 2024

37 (Copy)

NGÀY HỘI SÁCH VÀ SINH VIÊN NĂM 2024 VÀ NGÀY HỘI THANH NIÊN KHỎE LẦN 4 NĂM HỌC 2023 – 2024

Sáng ngày 25/4/2024, Ban thư ký Hội sinh viên Trường Cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí minh kết hợp Cụm liên kết hoạt động số 4 của Hội sinh viên Thành phố tổ chức Ngày hội “Sách và sinh viên” năm 2024 và Ngày hội “Thanh niên khoẻ” lần 4 năm học 2023 – 2024.

Đến với ngày hội, các bạn sinh viên được:

👉 Được hướng dẫn cách khởi động đúng cách từ các bạn sinh viên  Đại học Sư phạm Thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh

👉 Thử sức mình với các “trạm thử thách”.

👉 Có giấy chứng nhận “Thanh niên khoẻ” sau khi hoàn thành các thử thách.

👉 Được đọc và mua sách với giá ưu đãi

Một số hình ảnh tại Ngày hội: