NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA GIẢNG VIÊN KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

2905

NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA GIẢNG VIÊN KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Sáng ngày 28/5/2022, Hội đồng khoa học nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở trường Cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là Hội đồng) đã tổ chức buổi báo cáo nghiệm thu 02 đề tài nghiên cứu khoa học của giảng viên Khoa Công nghệ thông tin.

Các đề tài nghiên cứu bắt nguồn từ những vấn đề thực tế trong quá trình giảng dạy của giảng viên Khoa, nhóm tác giả đưa ra nhiều giải pháp nhằm bổ sung, nâng cao phương pháp giảng dạy, định hướng phổ biến nội dung nghiên cứu dùng trong tài liệu tham khảo cho HSSV Nhà trường.

Tham dự buổi báo cáo nghiệm thu đề tài, TS. Nguyễn Đặng An Long – Phó Hiệu trưởng Nhà trường, Chủ tịch Hội đồng đã đánh giá cao về những giá trị mà nội dung nghiên cứu mang lại. Với nhiều kinh nghiệm trong việc xuất bản sách, cô đã đưa ra nhiều định hướng cho việc phổ biến những kết quả, tài liệu nghiên cứu đến rộng rãi độc giả ngoài phạm vi Nhà trường.

Cũng trong sáng cùng ngày, Hội đồng tổ chức nghiệm thu đề tài “Hệ thống bài tập môn Lập trình web” do thầy Nguyễn Hoàng Sơn Vĩ làm chủ nhiệm đề tài.

Tham dự và đánh giá đề tài nghiên cứu, Th.S Trần Văn Tú – Hiệu trưởng Nhà trường, Chủ tịch Hội đồng đã cùng các thầy cô trong Hội đồng đã thảo luận nhiều vấn đề mang tính định hướng, nhiều biện pháp đã được đề xuất bên cạnh thực trạng mà đề tài nghiên cứu thể hiện, góp phần vào việc phát triển Nhà trường. Thầy cũng đánh giá cao về hình thức và nội dung đề tài, công nhận, đề cao sự đầu tư chỉn chu của nhóm tác giả nghiên cứu.