NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC “MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO KỸ NĂNG NÓI CHO SINH VIÊN NGÀNH TIẾNG ANH, TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH”

1005

NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC “MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO KỸ NĂNG NÓI CHO SINH VIÊN NGÀNH TIẾNG ANH, TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH”

Sáng ngày 10 tháng 5 năm 2022, Hội đồng khoa học cấp cơ sở đánh giá, xét duyệt đề cương, nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học của Sinh viên Khoa Ngoại ngữ, đã tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên Khoa.

Với chủ đề nghiên cứu “Một số giải pháp nâng cao kỹ năng nói cho sinh viên ngành Tiếng Anh, trường Cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh” nhóm sinh viên đã mang lại nhiều giải pháp áp dụng cho sinh viên toàn Trường. Chủ nhiệm đề tài: Sinh viên Diệp Thanh Thanh, các thành viên cùng tham gia: sinh viên Lâm Quốc Hiệp, sinh viên Võ Thị Như Quỳnh, các thành viên đều là sinh viên khóa 16.

Từ thực tiễn cho thấy, tất cả kỹ năng Tiếng Anh nói chung và kỹ năng nói Tiếng Anh nói riêng đều có những khó khăn riêng mà người học buộc phải trải qua. Nhiều sinh viên vẫn còn gặp rất nhiều vấn đề trong việc nói Tiếng Anh như khả năng phản xạ kém, thiếu vốn từ, ngữ pháp khập khiễng, độ lưu loát của câu từ chưa tốt và đặc biệt là thiếu động lực và sự tự tin trong việc tiếp nhận và phát triển kỹ năng nói của bản thân.

Từ những thực tế quan sát, nhóm tác giả phân tích nhiều các yếu tố ảnh hưởng đến việc duy trì và phát triển kỹ năng nói, từ các yếu tố ngôn ngữ, tâm lý, …đến các yếu tố về phương pháp học tập. Từ đó, đề tài đã giúp nhiều sinh viên nhận thấy rõ được tầm quan trọng của kỹ năng nói Tiếng Anh trong cuộc sống cũng như kỹ năng nói trong việc học tập ngành Tiếng Anh tại trường.

Với kết quả nghiên cứu ấn tượng, cho thấy được nhiều chỉ số quan trọng cho việc xây dựng các giải pháp nâng cao kỹ năng nói cho sinh viên. Hội đồng đã đánh giá tốt đề tài của nhóm tác giả, các khảo sát của nghiên cứu về thái độ, kỹ năng,…học tiếng Anh của sinh viên Trường, đã góp phần quan trọng, cung cấp thêm nhiều tài liệu nghiên cứu về các hiện tượng, vấn đề của nhiều sinh viên hiện nay. Điều này đã đóng góp lớn vào sự thay đổi phương pháp tiến bộ trong hoạt động dạy học của Khoa nói riêng, của Nhà trường nói chung thông qua việc nắm băt kịp thời tâm lý của người học từ kết quả khảo sát.