NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC “THỰC TRẠNG VIỆC LÀM CỦA SINH VIÊN SAU TỐT NGHIỆP TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH”

0505

NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC “THỰC TRẠNG VIỆC LÀM CỦA SINH VIÊN SAU TỐT NGHIỆP TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH”

Chiều 4/5/2022, Trường Cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội đồng nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên khoa Khoa học xã hội và Quản lý công nghiệp với đề tài “Thực trạng việc làm của sinh viên sau tốt nghiệp tại Trường Cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh” do sinh viên Trần Thị Kim Tuyến chủ nhiệm đề tài cùng với các thành viên Phan Hữu Minh, Nguyễn Thị Xin, Lý Cao Nhã Tuấn. Giáo viên hướng dẫn là Thạc sĩ Đinh Quốc Anh, Trưởng khoa.

Hội đồng đã đánh giá cao chất lượng của như tính cấp thiết của đề tài đối với Nhà trường và xã hội. Tính mới và sáng tạo của đề tài nghiên cứu thực nghiệm đầu tiên về việc làm của sinh viên sau tốt nghiệp khi Trường Cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh chuyển từ mô hình giáo dục chuyên nghiệp qua mô hình giáo dục nghề nghiệp. Qua đề tài này, nhóm tác giả góp phần phân tích yếu tố ảnh hưởng đến việc làm của sinh viên sau tốt nghiệp và đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả việc làm sinh viên sau tốt nghiệp.  

Theo kết quả điều tra tháng 4/2022, số sinh viên của Trường có việc làm ngay chiếm 33,3%, dưới 6 tháng chiếm 39,0%, từ 6 tháng đến 12 tháng chiếm 19,9% và sau 12 tháng chiếm 7,8%. Như vậy, số sinh viên sau khi tốt nghiệp có việc làm ngay và dưới 6 tháng chiếm tỉ lệ cao. Có thể nói sinh viên có năng lực trong việc tìm việc làm và vì thế thời gian tìm việc làm có thể được rút ngắn hơn rất nhiều. Bên cạnh đó, sinh viên có thể tận dụng nhiều cơ hội tìm việc làm và cả khi việc làm không đúng với chuyên ngành của mình nhưng cố gắng đi làm và có thể chuyển đổi công việc sau khi đã hình thành được kinh nghiệm làm việc và khi mở rộng được mối quan hệ trong thời gian này. 

Đề tài cũng cho thấy hiệu quả hoạt động đào tạo là phù hợp giữa chuyên môn được đào tạo với những công việc của sinh viên sau khi tốt nghiệp. Số lượng sinh viên tốt nghiệp tìm việc làm có được công việc hoàn toàn phù hợp chiếm 19,0%, khá phù hợp có chiếm tỉ lệ cao với 53,5%, ít phù hợp chiếm 22,5% và hoàn toàn không phù hợp 4,9%. 

Bên cạnh đó, các sinh viên tốt nghiệp ứng dụng rất tốt đối công việc hiện tại của mình, chiếm 43,8%, ứng dụng khá chiếm 34,3%, ứng dụng trung bình chiếm 13,1%, ứng dụng ít và không được ứng dụng chiếm 8,8%.

Nhóm tác giả đã đưa ra kiến nghị nhà trường cần tăng cường hỗ trợ hoạt động tìm kiến thông tin, cơ hội việc làm cho sinh viên. Thời gian tới, cần đẩy mạnh hơn nữa sự kết nối giữa nhà trường và nhà tuyển dụng, tổ chức nhiều “Ngày hội việc làm”, “Hội chợ việc làm”… giúp cho sinh viên nắm bắt được các thông tin việc làm, nhu cầu và yêu cầu của nhà tuyển dụng.

(Nguồn: Thanhuytphcm.vn)