NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC “TRIỂN KHAI NỀN TẢNG CÔNG DÂN SỐ TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH”

0605

NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC “TRIỂN KHAI NỀN TẢNG CÔNG DÂN SỐ TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH”

Sáng ngày 06 tháng 5 năm 2022, Hội đồng Khoa học cấp cơ sở Khoa Công nghệ thông tin – Trường Cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (HCE) tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên Khoa.

Chủ nhiệm đề tài, sinh viên Huỳnh Tuấn Lộc cùng các thành viên Trương Tuấn Kiệt, Trần Cẩm Hòa, Phan Nhật Tân, Ngô Quang Hậu (đều là sinh viên Khóa 16) đã hoàn thành tốt bài báo cáo trước Hội đồng với chủ đề “Triển khai nền tảng công dân số tại Trường Cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh” với sự hướng dẫn của giảng viên Nguyễn Văn Tú.

Bắt đầu với những ý tưởng từ nền tảng học trực tuyến www.congdanso.edu.vn, nền tảng chuyên cung cấp các khóa học nâng cao kỹ năng số trong thời đại 4.0 do Microsoft phát triển, nhóm tác giả của đề tài đã bắt đầu nghiên cứu và xây dựng đề tài nhằm phát triển thêm những nội dung mới phù hợp và mục tiêu ứng dụng rộng rãi cho sinh viên toàn trường.

Tác động của đại dịch Covid_19 đã làm thay đổi hình thức làm việc tại nhiều ngành, nghề. Đặc biệt, làm việc trực tuyến qua Internet là điều tất yếu để mỗi doanh nghiệp có thể duy trì hoạt động và tồn tại qua thời gian thực hiện giãn cách xã hội. Điều này đòi hỏi người làm việc phải có nhiều kỹ năng mềm để quản lí thời gian, thực hiện và báo cáo công việc qua hệ thống trực tuyến. Hơn nữa, nhu cầu chuyển đổi số trong bối cảnh cuộc cách mạng 4.0 càng làm tăng thêm nhiều yêu cầu đối với người lao động về kỹ năng làm việc, kỹ năng sử dụng công cụ từ các nền tảng phục vụ chuyển đổi số. Sáu (06) khóa học do nhóm tác giả đã triển khai đến sinh viên toàn trường, góp phần quan trọng vào việc xây dựng và phát triển thói quen học tập, rèn luyện kỹ năng mềm của sinh viên, đáp ứng được nhu cầu và yêu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp trong nước cũng như các quốc gia trong khu vực và trên toàn thế giới.

06 khóa học thuộc đề tài nghiên cứu bao gồm: Tương tác với máy tính, Truy cập thông tin trực tuyến, Giao tiếp trực tuyến, Tham gia trực tuyến an toàn và trách nhiệm, Tạo nội dung số, Cộng tác và quản lí các nội dung số.

Tại buổi báo cáo nghiệm thu đề tài, Hội đồng khoa học đã đánh giá cao tinh thần, nhiệt huyết của các bạn sinh viên thực hiện đề tài. Đồng thời, các thầy, cô trong Hội đồng cũng chia sẻ thêm nhiều kinh nghiệm về nghiên cứu khoa học, thực hiện báo cáo, bổ sung nhiều kiến thức cho các bạn sinh viên tham gia thực hiện đề tài.

Nhóm tác giả đã hoàn thành tốt đề tài nghiên cứu, nội dung của đề tài làm nguồn cho việc xây dựng thêm nhiều chương trình học kỹ năng mềm thực tế trang bị cho học sinh, sinh viên, góp phần nâng cao chất lượng người học của Nhà trường.