HƠN 300 VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THAM GIA DIỄN TẬP PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN, CỨU HỘ NĂM 2023

DT3ljz_JoBKiw2LTkY1Pq-RqIXQbZA3uulcfjCate_ReX3d4urae5KF8MgJ3qYoi

HƠN 300 VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THAM GIA DIỄN TẬP PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN, CỨU HỘ NĂM 2023

Nhằm tạo điều kiện cho toàn thể viên chức, người lao động và các bạn sinh viên nắm rõ, nắm vững quy trình phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ an toàn và đúng cách, đặc biết trong trường hợp có sự cố xảy ra. Trường Cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (HCE) phối hợp với Đội phòng cháy chữa cháy (PCCC) và cứu nạn cứu hộ (CNCH) Công an Quận 10 đã tổ chức buổi tập huấn và diễn tập thực tế phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho toàn thể viên chức, người lao động và các bạn sinh viên của Trường.

Buổi tập huấn nhằm nâng cao ý thức về trình độ chuyên môn nghiệp vụ của lực lượng PCCC tại chỗ và lực lượng PCCC chuyên nghiệp, nắm rõ đặc điểm tình hình của cơ sở, xác định điểm lấy nước, thông thạo các lối thoát hiểm, thực hành sử dụng các thiết bị chữa cháy, các kỹ năng dập lửa và cứu người,…chủ động thực hiện phương án PCCC và CNCH hiệu quả khi xảy ra sự cố.

 

Diễn tập PCCC cho toàn thể viên chức, người lao động và sinh viên của Trường Cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh là buổi tập huấn thường niên. Mỗi năm đều thực hiện 01 lần để rèn luyện, nâng cao ý thức của toàn bộ viên chức, người lao động và sinh viên của Trường xử lý đúng cách khi có sự cố cháy, nổ xảy ra.