SINH VIÊN HCE HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH SAKURA SCIENCE EXCHANGE PROGRAM 2022

2710

SINH VIÊN HCE HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH SAKURA SCIENCE EXCHANGE PROGRAM 2022

Qua 03 vòng tuyển chọn, HCE đã chọn được 05 bạn sinh viên tham gia Chương trình Sakura Science Exchange Program. Đội ngũ sinh viên tham dự đều đáp ứng được các tiêu chí về: khả năng giao tiếp ngoại ngữ (Tiếng Anh), khả năng thuyết trình, khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả. Đặc biệt, sau thời gian tập huấn, các bạn sinh viên tham dự đều có được những kiến thức, kỹ năng về Design Thinking và một số vấn đề về khoa học, công nghệ khác.  Có thể thấy được, mục tiêu Chương trình Sakura Science Exchange Program không chỉ tăng cường tình hữu nghị giữa các quốc gia Châu Á, quảng bá cơ sở nghiên cứu giáo dục Nhật Bản mà còn nhằm thúc đẩy nguồn nhân lực đóng góp cho sự đổi mới khoa học và công nghệ trong tương lai.

Chương trình diễn ra với 02 phần: sinh hoạt trực tuyến vào ngày 14-16/9/2022 và ngày  10/10/2022 Đội ngũ HCE chính thức bắt đầu hành trình tham dự chương trình Sakura Science Exchange Program 2022 trực tiếp tại Nhật Bản.

Tổng kết chương trình với hành trình 07 ngày (10-16/10/2022) tại Nhật Bản của các bạn sinh viên cùng điều phối viên HCE, đã mang lại cho đội ngũ tham dự của chúng ta nhiều trải nghiệm đáng nhớ về văn hóa Nhật bản cũng như các nước bạn tham dự vào chương trình; ngoài việc đạt được các mục tiêu đề ra của chương trình và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, các bạn sinh viên còn có thêm nhiều kỹ năng về cách xử lý tình huống và kinh nghiệm trong các hoạt động giao lưu quốc tế.

Cùng điểm lại hành trình đã qua của HCE trong chương trình Sakura Science Exchange Program: