THÁCH THỨC VÀ GIẢI PHÁP CỦA VIỆC GIẢNG DẠY TIẾNG ANH TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

THÁCH THỨC VÀ GIẢI PHÁP CỦA VIỆC GIẢNG DẠY TIẾNG ANH TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Với mục tiêu gặp gỡ trao đổi kinh nghiệm giảng dạy và kiến thức học thuật đồng thời tìm ra các sáng kiến nhằm nâng cao hiệu quả giảng dạy tiếng Anh tại trường, ngày 19/12, Khoa Ngoại ngữ – Trường Cao đẳng kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học cấp trường với chủ đề “Thách thức và giải pháp của việc giảng dạy tiếng Anh tại Trường Cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh” tại phòng hội thảo cơ sở 3.