THÔNG BÁO THỜI GIAN NHẬP HỌC, DANH SÁCH LỚP MÔN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH HỌC KỲ 3 NĂM HỌC 2022-2023,TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG – ĐỢT 1(TỪ NGÀY 03/7/2023 ĐẾN NGÀY 12/7/2023)

Untitled design (6)

THÔNG BÁO THỜI GIAN NHẬP HỌC, DANH SÁCH LỚP MÔN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH HỌC KỲ 3 NĂM HỌC 2022-2023,TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG – ĐỢT 1(TỪ NGÀY 03/7/2023 ĐẾN NGÀY 12/7/2023)

– Thông báo thời gian nhập học, danh sách lớp môn Giáo dục Quốc phòng  và An ninh học kỳ 3 năm học 2022-2023,trình độ cao đẳng – Đợt 1(từ ngày 03/7/2023 đến ngày 12/7/2023): File Download
– Danh sách lớp Giáo dục Quốc phòng và An Ninh đợt 1 (Địa điểm học: Đại học Tôn Đức Thắng): File Download
– Danh sách lớp Giáo dục Quốc phòng và An Ninh đợt 1 (Địa điểm học: Đại học Tôn Đức Thắng cơ sở Bảo Lộc): Trung tâm Giáo dục Quốc phòng thông báo sau
– Sơ đồ đường đi: File Download
Ghi chú:
+ Danh sách phòng ký túc xá Trung tâm GIáo dục Quốc phòng và An ninh thông báo trong buổi đầu tiên khi nhập học
+ Danh sách lớp Giáo dục Quốc phòng và An ninh đợt 2 Nhà trường thông báo sau.