THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

1603

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Xem chi tiết về tuyển dụng Viên chức tại đây: File Download

Xem chi tiết về tuyển dụng Người lao động tại đây: File Download

 Thông báo về thay đổi một số nội dung đối với việc tuyển nhân viên bảo vệ: File Download