THÔNG BÁO VỀ VIỆC KIỂM TRA ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN VÒNG 1 ĐỐI VỚI ỨNG VIÊN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2021 – 2022

1

THÔNG BÁO VỀ VIỆC KIỂM TRA ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN VÒNG 1 ĐỐI VỚI ỨNG VIÊN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2021 – 2022

Thời gian: 14 giờ ngày 06/04/2022

Địa điểm: Phòng B201

Chi tiết thông báo xem tại đây: File Download