THÔNG TIN BÁO CHÍ VỀ HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP THÀNH PHỐ “GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CHUYỂN ĐỔI SỐ TẠI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH”

125_600

THÔNG TIN BÁO CHÍ VỀ HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP THÀNH PHỐ “GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CHUYỂN ĐỔI SỐ TẠI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH”

  1. Báo Người lao động xem tại link: https://nld.com.vn/giao-duc-khoa-hoc/tp-hcm-day-manh-chuyen-doi-so-trong-giao-duc-nghe-nghiep-20230808173034777.htm
  2. Báo Tuổi trẻ xem tại link: https://tuoitre.vn/truong-nghe-o-tp-hcm-dau-tu-lop-hoc-song-song-20230808155514421.htm
  3. Báo Khoa học phổ thông online xem tại link: https://khoahocphothong.vn/co-so-giao-duc-nghe-nghiep-tim-giai-phap-thuc-hien-chuyen-doi-so-249113.html
  4. Tạp chí Lao động Xã hội xem tại link: http://laodongxahoi.net/tphcm-tim-huong-phat-trien-cong-tac-chuyen-doi-so-trong-giao-duc-nghe-nghiep-1328140.html