TỔ CHỨC KẾT NẠP 04 QUẦN CHÚNG ƯU TÚ VÀO ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

68

TỔ CHỨC KẾT NẠP 04 QUẦN CHÚNG ƯU TÚ VÀO ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Ngày 28 tháng 11 năm 2023 Chi bộ 1, Chi bộ 4 và Chi bộ 5 đã tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên cho 4 quần chúng ưu tú:

+ Trần Lâm Phương Uyên – Nhân viên Trung tâm Tuyển sinh – Truyền thông.

+ Nguyễn Văn Sang – Nhân viên Phòng Quản trị Cơ sở vật chất.

+ Nguyễn Phạm Khánh Thụy – Nhân viên Phòng Quan hệ Hợp tác và Nghiên cứu phát triển.

+ Nguyễn Thị Kim Hoàng – Nhân viên Phòng Tổ chức – Hành chính.

Đến tham dự buổi Lễ về phía Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo, có:

+ Đồng chí Dương Trí Dũng – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh.

+ Đồng chí Nguyễn Nghĩa – Chuyên viên Ban Tổ chức Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh.

Về phía Đảng uỷ Trường Cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, có:

+ Đồng chí Trần Văn Tú – Bí thư Đảng bộ, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh.

+ Đồng chí Phạm Hùng Dũng – Phó Bí thư Đảng bộ, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế Hồ Chí Minh.

Cùng các đồng chí trong Đảng ủy,  đại diện các Chi bộ trực thuộc và toàn thể Đảng viên của Chi bộ 1, Chi bộ 4, Chi bộ 5 và các Thầy/Cô thuộc Phòng, Khoa, Trung tâm thuộc Chi bộ 1, Chi bộ 4 và Chi bộ 5.

Chi bộ 1, Chi bộ 4 và Chi bộ 5 tiến hành Lễ kết nạp cho 4 quần chúng ưu tú Trần Lâm Phương Uyên, Nguyễn Văn Sang, Nguyễn Phạm Khánh Thụy và Nguyễn Thị Kim Hoàng với đầy đủ các nghi thức của Lễ Kết nạp theo đúng Quy định. Đảng viên mới đã tuyên thệ tuyệt đối trung thành với lý tưởng và mục tiêu cách mạng của Đảng, chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt nhiệm vụ người đảng viên, tiếp tục phấn đấu, nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực hơn nữa để trở thành đảng viên chính thức của Đảng Cộng sản Việt Nam

Buổi lễ kết nạp đảng viên đã diễn ra thành công tốt đẹp, góp phần bổ sung cho Chi bộ 1, Chi bộ 4, Chi bộ 5 nói riêng và Đảng uỷ Trường Cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh nói chung lực lượng đảng viên trẻ, có trình độ, nhiệt huyết và năng lực.