TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TỔ CHỨC THÀNH CÔNG HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2022-2023

kdcl_27122022115730713_gkmogaju.a2g

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TỔ CHỨC THÀNH CÔNG HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2022-2023

Ngày 15 tháng 11 năm 2022, Trường Cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức thành công Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức, viên chức (ĐB CBCCVC) năm học 2022-2023.

Tham dự và điều khiển Hội nghị – Đoàn chủ tọa, có Ông Trần Văn Tú – Đảng ủy viên, Hiệu trưởng Nhà trường, Bà Nguyễn Thanh Xuân – Chủ tịch Công đoàn Trường. Về phía Ban Giám hiệu có bà Võ Thị Khánh Vân – Đảng ủy viên, Phó Hiệu trưởng Nhà trường, Bà Nguyễn Đặng An Long – Phó Hiệu trưởng Nhà trường cùng với sự hiện diện của 70 đại biểu đại diện toàn thể giảng viên, nhân viên toàn trường. Đoàn thư ký Hội nghị: Ông Phan Trương Hiếu – Phó Chủ tịch Công đoàn Trường, Bà Nguyễn Thị Phương Thảo – Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Trường.

Tham dự và theo dõi Hội nghị có đại diện Công đoàn ngành Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh có bà Tiền Mỹ Tú – Ủy viên BCH Công đoàn Ngành, Trưởng Ban Nữ công. Đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố còn có bà Hồ Ngọc Hậu – Phó trưởng phòng, ông Nguyễn Kim Luyện – Chuyên viên Giáo dục thường xuyên – chuyên nghiệp và đại học.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được lắng nghe Báo cáo kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Nhà trường trong năm học 2021-2022; Báo cáo đánh giá, tổng kết và kiểm điểm trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện kế hoạch công tác năm học 2021-2022; Báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm học 2021-2022, phát động phong trào thi đua năm học 2022-2023; Báo cáo công khai tình hình hình tài chính năm 2022, Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2023.

Hội nghị cũng lắng nghe Báo cáo phương hướng, nhiệm vụ thực hiện trong năm học 2022-2023 của Nhà trường tham gia thảo luận và đóng góp ý kiến cho văn kiện cũng như các vấn đề trong phương hướng, nhiệm vụ, quy chế chi tiêu nội bộ,… Người đứng đầu – Hiệu trưởng và Chủ tịch Công đoàn cũng thực hiện giải đáp thắc mắc, tiếp thu nhiều kiến nghị cho Nhà trường.

Kết thúc Hội nghị, 100% đại biểu tán thành Thông qua Nghị quyết Hội nghị ĐB CBCCVC trường Cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh năm học 2022 – 2023. Hội nghị đã diễn ra thành công tốt đẹp, đúng quy định và đảm bảo nguyên tắc dân chủ.