TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐÓN NHẬN GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

2203

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐÓN NHẬN GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

Sáng ngày 22/3/2023, Trường Cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ công bố quyết định và trao giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Đồng thời nhà trường tổ chức sơ kết học kỳ I năm học 2022-2023 với nhiều thành tựu nổi bật và đề ra phương hướng nhiệm vụ cho học kỳ II.

Tham dự có sự hiện diện của đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, ông Nguyễn Văn Hiếu – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở; Sở Lao động – Thương binh và Xã hội có ông Đặng Minh Sự – Trưởng phòng Giáo dục nghề nghiệp; cùng các Lãnh đạo địa phương; các doanh nghiệp liên kết với Nhà trường và thành viên Hội đồng trường.

Ngày 12/10/2017, Trường Cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành tự đánh giá và được công nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai công tác kiểm định chất lượng giáo dục tại các trường Cao đẳng.

Duy trì và cũng cố thêm chất lượng, Nhà trường tiếp tục thực hiện tiếp công tác tự đánh giá 5 năm theo tiêu chuẩn của Thông tư số 15/2017/TT-BLĐTBXH ngày 08/6/2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp. Ngày 25/12/2022 sau khi kết thúc quá trình làm việc, Đoàn đánh giá Công ty Cổ phần Kiểm định và Tư vấn giáo dục Việt Nam (VTEC) đã ký biên bản kết luận Trường Cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh đạt chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Thành tích đạt được đã ghi nhận công sức của cả tập thể sư phạm và học sinh, sinh viên Nhà trường. Góp phần lớn vào công cuộc xây dựng và phát triển Nhà trường trở thành cơ sở giáo dục nghề nghiệp tiên tiến, đa ngành.

Trong buổi Lễ, Nhà trường đã báo cáo sơ kết học kỳ I, năm học 2022 – 2023 với nhiều thành tích nổi bật như Nhà trường đảm bảo 100% chỉ tiêu tuyển sinh do Tổng Cục giáo dục nghề nghiệp cấp; hiệu suất đào tạo được cải thiện đáng kể; các ứng dụng công nghệ thông tin vào việc quản lí, nâng cao năng lực phục vụ người học; sinh viên của Nhà trường được tạo điều kiện tham gia các chương trình học thuật và đạt nhiều thành tích khích lệ như sinh viên ngành Công nghệ thông tin và sinh viên ngành Hướng dẫn du lịch đều đạt giải Ba trong kỳ thi HSSV giỏi nghề cấp Thành phố; các dịch vụ hỗ trợ người học thường xuyên luôn được đảm bảo duy trì.

Trong phương hướng, nhiệm vụ học kỳ II, Nhà trường tiếp tục đặt ra mục tiêu đổi mới phương pháp để tăng cường năng lực phục vụ người học, bên cạnh đó là nhiều giải pháp tăng cao hơn nữa hiệu suất đào tạo; thực hiện kế hoạch tuyển sinh cho năm học 2023 – 2024.

Tại buổi Lễ, Nhà trường đã tổ chức trao tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở do Sở Giáo dục và Đào tạo khen tặng 26 viên chức đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.