TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (HCE) TỔ CHỨC HỘI NGHỊ KÝ KẾT GIAO ƯỚC THI ĐUA CỦA KHỐI THI ĐUA 1 – KHỐI CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC TRƯỜNG NĂM HỌC 2023 – 2024

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (HCE) TỔ CHỨC HỘI NGHỊ KÝ KẾT GIAO ƯỚC THI ĐUA CỦA KHỐI THI ĐUA 1 – KHỐI CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC TRƯỜNG NĂM HỌC 2023 – 2024

27 (Copy)

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (HCE) TỔ CHỨC HỘI NGHỊ KÝ KẾT GIAO ƯỚC THI ĐUA CỦA KHỐI THI ĐUA 1 – KHỐI CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC TRƯỜNG NĂM HỌC 2023 – 2024

Ngày 13/5/2024, Trường Cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (HCE) tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua của khối thi đua 1 – Khối các đơn vị trực thuộc Trường năm học 2023 – 2024.

Đến tham dự Hội nghị có đại diện của các đơn vị trực thuộc trường: Phòng Tổ chức – Hành chính; Phòng Kế hoạch – Tài chính; Phòng Thanh tra và Đảm bảo chất lượng; Phòng Công tác Học sinh – Sinh viên; Phòng Đào tạo; Phòng Quan hệ hợp tác – Quản lý khoa học – Thư viện; Phòng Quản trị cơ sở vật chất; Khoa Khoa học cơ bản; Khoa Ngoại ngữ; Khoa Công nghệ thông tin; Khoa Quản trị – Kinh doanh; Khoa Tài chính – Ngân hàng; Khoa Kế toán – Kiểm toán; Trung tâm Đào tạo nguồn nhân lực và Dịch vụ; Trung tâm Truyền thông – Tuyển sinh.

Hội nghị có sự tham dự của Cô Võ Thị Khánh Vân – Đảng ủy viên, Phó Hiệu trưởng Nhà trường, Phó Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng; Cô Nguyễn Đặng An Long – Đảng ủy viên, Phó Hiệu trưởng Nhà trường.

Tại Hội nghị, Khối thi đua 1 – Khối các đơn vị thuộc Trường đồng cam kết hưởng ứng và thực hiện các nội dung thi đua năm học 2023 – 2024, cụ thể như sau: Tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, chú trọng phẩm chất, đạo đức, ý thức pháp luật, động cơ, thái độ học tập và làm việc cho toàn thể viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên trong Nhà trường; Thực hiện các giải pháp nhằm bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ, nâng cao chất lượng đội ngũ cả trực tiếp và gián tiếp nhằm tăng cường hiệu quả công tác và nâng cao chất lượng đào tạo; Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong mọi mặt công tác và từng bước thực hiện các giải pháp chuyển đổi số trong nhà trường; Tăng cường công tác tư vấn hướng nghiệp phục vụ tuyển sinh, đẩy mạnh hoạt động truyền thông cả truyền thông nội bộ và truyền thông bên ngoài; …

Đại diện các đơn vị thành viên đã tiến hành ký kết giao ước thi đua năm học 2023 – 2024. Với vai trò là Khối trưởng, Phòng Tổ chức – Hành chính sẽ đảm nhiệm trọng trách đôn đốc, tổ chức các chương trình phục vụ những mục tiêu đã được thống nhất tại Hội nghị.