TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (HCE) VÀ TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGOẠI NGỮ VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI (FTC) KÝ KẾT HỢP TÁC

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (HCE) VÀ TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGOẠI NGỮ VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI (FTC) KÝ KẾT HỢP TÁC

72 (Copy)

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (HCE) VÀ TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGOẠI NGỮ VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI (FTC) KÝ KẾT HỢP TÁC

Ngày 05/03/2024, Trường Cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (HCE) và Trường Cao đẳng Ngoại ngữ và Công nghệ Hà Nội (FTC) ký kết thỏa thuận hợp tác.

Tham dự lễ ký kết, về phía Trường Cao đẳng Ngoại ngữ và Công nghệ Hà Nội có dự hiện diện của Ông Bùi Kiến Thiết – Chủ tịch Hội đồng quản trị; PGS.TS. Bùi Văn Quân – Hiệu trưởng Nhà trường; Ông Nguyễn Cao Đằng – Phó Hiệu trưởng Nhà trường; Ông Trương Tiến Mạnh – Phó Trưởng phòng Quản lý Đào tạo; Ông Nguyễn Đình Lâm – Trưởng phòng Quản lý khoa học và Hợp tác phát triển; Ông Nguyễn Tiến Mạnh -Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính.

Về phía Trường Trường Cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh có sự hiện diện của Ông Trần Văn Tú – Hiệu trưởng Nhà trường; Ông Phạm Hùng Dũng – Phó Hiệu trưởng Nhà trường; Bà Nguyễn Đặng An Long – Phó Hiệu trưởng Nhà trường; Bà Võ Thị Khánh Vân – Phó Hiệu trưởng Nhà trường cùng các ông, bà là Trưởng, Phó các đơn vị.

Theo ký kết, HCE và FTC cùng phối hợp tổ chức các hội thảo, tọa đàm trao đổi kinh nghiệm về xây dựng chương trình, giáo trình, tài liệu và phương pháp đào tạo và công nhận tín chỉ đào tạo.

Ngoài ra, hai bên còn hợp tác trong các lĩnh vực: nghiên cứu khoa học, thiết kế thiết bị, đồ dùng dạy học; hợp tác quốc tế; trao đổi chương trình đào tạo, giáo trình đào tạo, tài liệu giảng dạy/học tập các ngành đào tạo theo nhu cầu, khả năng và thế mạnh của hai bên; nghiên cứu khả năng phối hợp hệ thống thư viện điện tử liên kết, sử dụng chung giữa hai bên; đào tạo bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo về chuyên môn, kỹ năng nghề, phương pháp sư phạm; đào tạo chuyển giao công nghệ, trao đổi chuyên gia, nhà giáo, nhà khoa học giữa hai bên và cung cấp các dịch vụ khoa học công nghệ theo yêu cầu của xã hội.