TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THAM GIA KÝ KẾT GIAO ƯỚC THI ĐUA NĂM HỌC 2021- 2022

281221

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THAM GIA KÝ KẾT GIAO ƯỚC THI ĐUA NĂM HỌC 2021- 2022

Sáng ngày 25/12, đoàn Trường Cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh do Thầy Trần Văn Tú – Hiệu trưởng dẫn đầu đã tham gia lễ ký giao kết thi đua năm học 2021 – 2022 giữa 12 trường cao đẳng của Khối thi đua 1 – Khối Giáo dục nghề nghiệp tại Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức.

 

Là một trong số 12 trường cao đẳng thuộc Khối thi đua 1 (theo sự phân chia của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh), Trường Cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh tham gia lễ ký kết giao ước với mục đích chung nhằm thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng nhằm tạo động lực động viên, lôi cuốn, khuyến khích và tôn vinh các tập thể, cá nhân phát huy truyền thống yêu nước, hăng hái thi đua “dạy tốt – học tốt”, năng động, sáng tạo vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển sự nghiệp giáo dục của Thành phố và của đơn vị trong năm học 2021 – 2022.

Tại Hội nghị, các trường thành viên đã thống nhất một số nội dung như: Tổ chức các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả với nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, bám sát các nhiệm vụ chính trị của ngành, nhiệm vụ chuyên môn ở lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp đồng thời thu hút, tập hợp sự tham gia đông đảo của đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục nghề nghiệp; Tổ chức và tham gia đầy đủ các hội nghị, hội thảo, toạ đàm, hội thao, hội diễn văn nghệ, hội giảng, kỳ thi kỹ năng nghề cấp Thành phố; Tăng cường công tác phối hợp, liên kết đào tạo với Doanh nghiệp đúng quy định pháp luật; Tổ chức đánh giá chất lượng chương trình đào tạo, chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp; Tổ chức phong trào thi đua phòng chống dịch Covid-19 hiệu quả, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm học 2021-2022…

Bản giao ước thi đua được ký kết dưới sự chứng kiến của đại diện Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh cùng đại diện lãnh đạo của 12 trường cao đẳng trong khối thi đua.