TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TỔ CHỨC HỘI THẢO KHOA HỌC NĂM HỌC 2021 – 2022 VỚI CHỦ ĐỀ: “NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH”

2708

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TỔ CHỨC HỘI THẢO KHOA HỌC NĂM HỌC 2021 – 2022 VỚI CHỦ ĐỀ: “NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH”

Để đánh giá đúng thực trạng về các nhân tố ảnh hưởng, tác động đến việc sinh viên tốt nghiệp đúng thời gian của chương trình đào tạo. Nhằm giúp Nhà trường có những giải pháp cần thiết, kịp thời nhằm nâng cao chất lượng và hiệu suất đào tạo trong thời gian tới, thích ứng với quy định đào tạo theo phương thức tích lũy tín chỉ mới và chuyển đổi số trong Giáo dục nghề nghiệp. Sáng ngày 27/9/2022, Trường Cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo khoa học năm học 2021 – 2022 với chủ đề: “Nâng cao chất lượng giáo dục tại trường Cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh”. Đơn vị đồng hành và tài trợ Liên hiệp Phát triển Kinh tế và Giáo dục và Viện Khoa học Giáo dục Văn hóa Thể thao và Du lịch.

Chủ trì buổi Hội thảo Th.S Trần Văn Tú, Hiệu trưởng, TS. Nguyễn Đặng An Long, Phó Hiệu trưởng cùng toàn thể giảng viên, nhân viên của Nhà trường.

Phát biểu tại Hội nghị Th.S Trần Văn Tú, Hiệu trưởng nhà trường cho rằng trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế ngày càng diễn ra sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực của đời sống, trong đó lĩnh vực kinh tế và giáo dục đào tạo được thể hiện rõ nét hơn hết, bên cạnh sự hợp tác là sự cạnh tranh ngày càng quyết liệt giữa các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước. Vì vậy, các cơ sở giáo dục đào tạo của Việt Nam nói chung và Trường Cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng cũng cần phải tiếp tục cố gắng, nâng cao hơn nữa về chất lượng đào tạo để đáp ứng yêu cầu của xã hội. Với những yêu cầu đó, Trường Cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức buổi Hội thảo khoa học với chủ đề “Nâng cao chất lượng đào tạo tại trường Cao đẳng Kinh tế TP.Hồ Chí Minh trong bối cảnh hiện nay” là hết sức cần thiết. Qua hội thảo, tập thể lãnh đạo lắng nghe ý kiến từ đội ngũ cán bộ, viên chức trong nhà trường, các nhà khoa học, các nhà quản lý giáo dục để tìm ra các giải pháp hữu hiệu phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường để ứng dụng nhằm nâng cao chất lượng đào tạo

Tại buổi Hội thảo, các tác giả trình bày các vấn đề, giải pháp để nâng cao chất lượng tại Trường Cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh: Thực trạng và giải pháp nhằm hoàn thiện quá trình tổ chức đào tạo, thực trạng sinh viên ngành tiếng Anh khóa 15 khoa Ngoại ngữ hoàn thành chương trình đào tạo đúng hạn và giải pháp, các yếu tố ảnh hưởng đến việc chọn trường, nâng cao chất lượng giáo dục trong bối cảnh hiện nay, giải pháp nâng cao chất lượng hiệu suất đào tạo, chuyển đổi số góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.

Một số hình ảnh Hội thảo

ư