HCE DỪNG NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN MỚI CỦA NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

HCE DỪNG NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN MỚI CỦA NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

HCE DỪNG NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN MỚI CỦA NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Do đã tuyển đủ chỉ tiêu, Nhà trường dừng tiếp nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển mới của ngành Công nghệ thông tin (áp dụng đối với tất cả các tổ hợp), kể từ ngày 25/8/2023. Những thí sinh đã đăng ký và được thông báo trúng tuyển (còn thời hạn nộp hồ sơ nhập học) ngành Công nghệ thông tin vẫn được tiếp tục nộp hồ sơ nhập học.

Chi tiết thông báo xem tại: TB_dung nganh CNTT