HCE DỪNG NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN MỚI CỦA NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN – ỨNG DỤNG PHẦN MỀM

HCE DỪNG NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN MỚI CỦA NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN – ỨNG DỤNG PHẦN MỀM

1209

HCE DỪNG NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN MỚI CỦA NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN – ỨNG DỤNG PHẦN MỀM

Do đã tuyển đủ chỉ tiêu, Nhà trường dừng tiếp nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển mới của ngành Công nghệ thông tin – Ứng dụng phần mềm (áp dụng đối với tất cả các tổ hợp), kể từ ngày 12/9/2023. Những thí sinh đã đăng ký và được thông báo trúng tuyển (còn thời hạn nộp hồ sơ nhập học) ngành Công nghệ thông tin – Ứng dụng phần mềm vẫn được tiếp tục nộp hồ sơ nhập học.

Chi tiết thông báo xem tại: File Download