HCE DỪNG TIẾP NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN MỚI CỦA NGÀNH KINH DOANH THƯƠNG MẠI 2023

HCE DỪNG TIẾP NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN MỚI CỦA NGÀNH KINH DOANH THƯƠNG MẠI 2023

0108

HCE DỪNG TIẾP NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN MỚI CỦA NGÀNH KINH DOANH THƯƠNG MẠI 2023

    Do đã tuyển đủ chỉ tiêu, Nhà trường dừng tiếp nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển mới của ngành Kinh doanh thương mại (áp dụng đối với tất cả các tổ hợp), kể từ ngày 2/8/2023. Những thí sinh đã đăng ký và được thông báo trúng tuyển (còn thời hạn nộp hồ sơ nhập học) ngành Kinh doanh thương mại  vẫn được tiếp tục nộp hồ sơ nhập học.

    Chi tiết thông báo xem tại: File Download