HCE DỪNG TIẾP NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN MỚI CỦA NGÀNH KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU NĂM 2023

HCE DỪNG TIẾP NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN MỚI CỦA NGÀNH KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU NĂM 2023

0308

HCE DỪNG TIẾP NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN MỚI CỦA NGÀNH KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU NĂM 2023

   Do đã tuyển đủ chỉ tiêu, Nhà trường dừng tiếp nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển mới của ngành Kinh doanh xuất nhập khẩu (áp dụng đối với tất cả các tổ hợp), kể từ ngày 04/8/2023. Những thí sinh đã đăng ký và được thông báo trúng tuyển (còn thời hạn nộp hồ sơ nhập học) ngành Kinh doanh xuất nhập khẩu vẫn được tiếp tục nộp hồ sơ nhập học.

    Chi tiết thông báo xem tại: File Download