HCE DỪNG TIẾP NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN MỚI CỦA NGÀNH MARKETING NĂM 2023

HCE DỪNG TIẾP NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN MỚI CỦA NGÀNH MARKETING NĂM 2023

120723

HCE DỪNG TIẾP NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN MỚI CỦA NGÀNH MARKETING NĂM 2023

Do đã tuyển đủ chỉ tiêu, kể từ ngày ra thông báo, Nhà trường dừng tiếp nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển mới của ngành Marketing, áp dụng với tất cả các tổ hợp. Những thí sinh đã đăng ký và được thông báo trúng tuyển (còn thời hạn nộp hồ sơ nhập học) ngành Marketing vẫn được tiếp tục nộp hồ sơ nhập học.

Chi tiết thông báo xem tại: File Download