HCE DỪNG TIẾP NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN MỚI CỦA NGÀNH TIẾNG HÀN QUỐC

HCE DỪNG TIẾP NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN MỚI CỦA NGÀNH TIẾNG HÀN QUỐC

080823

HCE DỪNG TIẾP NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN MỚI CỦA NGÀNH TIẾNG HÀN QUỐC

    Do đã tuyển đủ chỉ tiêu, Nhà trường dừng tiếp nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển mới của ngành Tiếng Hàn Quốc (áp dụng đối với tất cả các tổ hợp), kể từ ngày 08/8/2023. Những thí sinh đã đăng ký và được thông báo trúng tuyển (còn thời hạn nộp hồ sơ nhập học) ngành Tiếng Hàn Quốc vẫn được tiếp tục nộp hồ sơ nhập học.

    Chi tiết thông báo xem tại: File Download