HCE THÔNG BÁO TUYỂN SINH BỔ SUNG HAI NGÀNH: ĐỒ HỌA ĐA PHƯƠNG TIỆN VÀ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP.

HCE THÔNG BÁO TUYỂN SINH BỔ SUNG HAI NGÀNH: ĐỒ HỌA ĐA PHƯƠNG TIỆN VÀ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP.

1207

HCE THÔNG BÁO TUYỂN SINH BỔ SUNG HAI NGÀNH: ĐỒ HỌA ĐA PHƯƠNG TIỆN VÀ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP.

HCE thông báo tuyển sinh bổ sung hai ngành: 

  • Đồ họa đa phương tiện: 100 chỉ tiêu, xét tuyển tổ hợp A00 (Toán – Lý – Hóa), A01 (Toán – Vật lí – Tiếng Anh), D01 (Toán – Ngữ văn – Tiếng Anh).
  • Tài chính doanh nghiệp: 80 chỉ tiêu, xét tuyển tổ hợp A00 (Toán – Lý – Hóa), A01 (Toán – Vật lí – Tiếng Anh), D01 (Toán – Ngữ văn – Tiếng Anh)

Nhà trường xét tuyển bằng phương thức sau:

  • Xét tuyển bằng kết quả thi THPT Quốc gia
  • Xét tuyển bằng học bạ THPT (điểm trung bình cả năm lớp 12)

Thí sinh xem hướng dẫn đăng ký dự tuyển và các hướng dẫn liên quan khác tại chuyên trang tuyển sinh HCE: bit.ly/tuyensinhhce

Hệ thống đăng ký xét tuyển trực tuyến của Nhà trường mở từ ngày 01/3/2023. Nộp hồ sơ trực tuyến tại: https://tuyensinh.kthcm.edu.vn/

Thông báo tuyển sinh bổ sung xem File Download.