SÁNG NGÀY 20/03, NGÀY HỘI TƯ VẤN TUYỂN SINH – HƯỚNG NGHIỆP 2022 DIỄN RA TRONG KHUÔN VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ.

SÁNG NGÀY 20/03, NGÀY HỘI TƯ VẤN TUYỂN SINH – HƯỚNG NGHIỆP 2022 DIỄN RA TRONG KHUÔN VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ.

100522

SÁNG NGÀY 20/03, NGÀY HỘI TƯ VẤN TUYỂN SINH – HƯỚNG NGHIỆP 2022 DIỄN RA TRONG KHUÔN VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ.

Ngày hội tư vấn Tuyển sinh – Hướng nghiệp 2022 tại Cần Thơ nằm trong khuôn khổ Chương trình tư vấn Tuyển sinh – Hướng nghiệp 2022 do báo Tuổi trẻ, Vụ Giáo dục Đại học, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Sở Giáo dục – Đào tạo và Trường Đại học Cần Thơ phối hợp tổ chức.

Trong ngày hội 20/03, Trường Cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh đã có mặt trực tiếp tại Đại học Cần Thơ để giải đáp thắc mắc cho học sinh, phụ huynh về các thông tin tuyển sinh, việc lựa chọn các phương thức xét tuyển, chọn ngành,… phù hợp.