THÔNG BÁO ĐIỂM CHUẨN TRÚNG TUYỂN TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG CỦA PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN BẰNG KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2022

THÔNG BÁO ĐIỂM CHUẨN TRÚNG TUYỂN TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG CỦA PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN BẰNG KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2022

030822

THÔNG BÁO ĐIỂM CHUẨN TRÚNG TUYỂN TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG CỦA PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN BẰNG KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2022

Trường Cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh thông báo điểm chuẩn trúng tuyển trình độ Cao đẳng của phương thức xét tuyển bằng Kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022 như sau:

 • Ngành Quản trị Khách sạn: 16 điểm
 • Ngành Kế toán: 15 điểm, điểm môn Toán trong tổ hợp xét tuyển từ 5 trở lên
 • Ngành Kiểm toán: 15 điểm, điểm môn Toán trong tổ hợp xét tuyển từ 5 trở lên
 • Ngành Tiếng Anh: 15 điểm, điểm môn Tiếng Anh trong tổ hợp xét tuyển từ 5 trở lên
 • Ngành Tiếng Hàn Quốc: 15 điểm
 • Ngành Công nghệ thông tin: 15 điểm
 • Ngành Công nghệ thông tin – Ứng dụng phần mềm: 15 điểm
 • Ngành Kinh doanh thương mại: 14 điểm
 • Ngành Kinh doanh xuất nhập khẩu: 14 điểm
 • Ngành Logistics: 14 điểm
 • Ngành Tài chính ngân hàng: 14 điểm
 • Ngành Quản trị kinh doanh: 12 điểm
 • Ngành Công tác xã hội: 12 điểm
 • Ngành Quản lý công nghiệp: 12 điểm
 • Ngành Hướng dẫn du lịch: 12 điểm

Xem chi tiết thông báo File Download