THÔNG BÁO ĐIỂM CHUẨN TRÚNG TUYỂN TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG CỦA PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN BẰNG KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP THPT

THÔNG BÁO ĐIỂM CHUẨN TRÚNG TUYỂN TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG CỦA PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN BẰNG KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP THPT

250723

THÔNG BÁO ĐIỂM CHUẨN TRÚNG TUYỂN TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG CỦA PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN BẰNG KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP THPT

Hội đồng Tuyển sinh Trường Cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh thông báo điểm chuẩn trúng tuyển trình độ Cao đẳng của phương thức xét tuyển bằng Kết quả thi tốt nghiệp THPT như sau:

      • Ngành Marketing: 16 điểm
      • Ngành Công tác xã hội, Quản lý công nghiệp, Hướng dẫn du lịch: 14 điểm.
      • Các ngành còn lại: 15 điểm. Riêng ngành Kế toán, Kiểm toán có môn Toán trong tổ hợp xét tuyển từ 5 điểm trở lên.

Thông báo điểm chuẩn trúng tuyển trình độ Cao đẳng của phương thức xét tuyển bằng Kết quả thi tốt nghiệp THPT xem chi tiết: File Download