THÔNG BÁO LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC UEH (ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH)

THÔNG BÁO LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC UEH (ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH)

0210

THÔNG BÁO LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC UEH (ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH)

Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) thông báo tuyển sinh (xét tuyển) Khóa 29.1 – Liên thông Đại học đợt tháng 12 năm 2023

Thời hạn đăng ký: Ngày 02/10 – 17/11/2023

Thí sinh dự tuyển liên thông phải bảo đảm các điều kiện theo quy định hiện hành về tuyển sinh đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cụ thể:

a) Điều kiện về văn bằng

– Bằng tốt nghiệp trình độ Cao đẳng, hình thức đào tạo chính quy, được công nhận theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

– Hình thức đào tạo: Chính quy;

– Ngành ghi trên văn bằng Cao đẳng của thí sinh phải phù hợp với ngành/chuyên ngành có đào tạo Liên thông Đại học chính quy tại UEH.

b) Có đủ sức khỏe để học tập.

c) Nộp hồ sơ đầy đủ, đúng thời hạn theo quy định của Hội đồng tuyển sinh.

Các ngành tuyển sinh:

+ Quản trị

+ Kinh doanh quốc tế

+ Marketing

+ Tài chính

+ Ngân hàng

+ Kế toán doanh nghiệp

+ Tiếng Anh thương mại

+ Ngành Quản trị nhân lực

+ Thương mại điện tử

+ Kỹ thuật phần mềm

+ Quản trị lữ hành

+ Quản trị khách sạn

Thông tin về quá trình đào tạo:

– Chương trình đào tạo: 61-66 tín chỉ (03 đến 04 học kỳ)

– Mức học phí dự kiến: 620.000đ /1 tín chỉ x số tín chỉ đăng ký.

Chi tiết thông báo: File Download