THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2022

THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2022

250822

THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2022

Đối với năm 2022, thông tin tuyển sinh của trường với hai hệ Cao đẳng và Trung cấp như sau:
✅ Thời gian xét tuyển từ ngày 01 tháng 03 năm 2022
✅ Đăng ký xét tuyển tại https://tuyensinh.kthcm.edu.vn/
1. Trình độ Cao đẳng:
✅ Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia 2022
✅ Xét tuyển dựa vào kết quả học tập trung bình cả năm lớp 12 bậc THPT hoặc tương đương.
2. Trình độ Trung cấp:
✅ Xét tuyển dựa trên điểm tốt nghiệp THPT môn Toán và Ngữ văn,
✅ Xét tuyển dựa trên kết quả học tập bậc THPT –- lớp 12 (hoặc tương đương) môn Toán và Ngữ văn.
3. Các ngành, nghề HCE đang tuyển
Trình độ Cao đẳng
– Công nghệ thông tin
– Công nghệ thông tin – ứng dụng phần mềm
– Công tác xã hội
– Hướng dẫn du lịch
– Kế toán
– Kiểm toán
– Kinh doanh thương mại
– Kinh doanh xuất nhập khẩu
– Logistics
– Quản lý công nghiệp
– Quản trị khách sạn
– Quản trị kinh doanh
– Tài chính – Ngân hàng
– Tiếng Anh
– Tiếng Hàn Quốc
Trình độ Trung cấp:
– Kế toán doanh nghiệp
– Kế toán hành chính sự nghiệp
– Công tác xã hội
– Kinh doanh xuất nhập khẩu
– Kinh doanh thương mại và dịch vụ
– Quản lý doanh nghiệp
– Hướng dẫn du lịch
– Logistics