Tin tức chung

HCE tổ chức tập huấn tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp năm 2022

Sáng ngày 30/6/2022, Trường Cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức buổi tập huấn công tác tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục nghiệp theo Kế hoạch Số: 376/KH-CĐKT của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, về việc thực hiện tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp năm 2022 tại Trường Cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh.